چهارشنبه سوری در خانه کوهنوردان ابرسج # ردیف


چهارشنبه سوری در خانه کوهنوردان ابرسج

درخواست حذف این مطلب

پندار نیک وگفتار نیک و کردار نیک سه تا آتش به نام و به یاد پندار و گفتار و کردار نیک تا همه زشتی ها و پلیدیها و همه بدیها دور بشود از وجود ما و خانه و خانواده و روستا و شهرمان تا جایش را گرما و نور و انرژی و خیر و خوبی بگیرد

همه بدیهائی که زندگی ما را سحر و جادو کرده اند بی تفاوتیها و بی توجهی ها و ضدهمکاریها و عدم حمایت و عنایت و همکاری های توانمندان و دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب همه و همه از بین بروند و جایش را فعالیت و فداکاری و حمایت و عنایت و همکاری با فداکاری و فداکاران بگیرد

فرهنگ های نیک زنده بشوند و نور زیاد گردد تا تاریکیها محو و نابود بشوند

همه چیزها و همه انی که زندگی ما را سحر و جادو کرده اند مخصوصا بخیلان و هوسبازان از زندگی ما به لطف و عنایت خداوند دور بشوند و دلهای عاشقان و دوستان توانای خدا از سراسر دنیا به سمت و سوی ما در صخا متمایل بشود وظیفه ما دعا و آرزو است و چه روزی بهتر از امروز که مراسم چهارشنبه سوری برگزار می شود و چه جائی بهتر از خانه کوهنوردان ابرسج یا همان بوستان صخا که بهترین مکان و زیباترین محل برای یک دعا و آرزوی خداپسندانه و خالصانه و بی ریاست

بهترین مکان برای درد دل با خداوند مسیر کوهنوردی و طبیعت گردیست که سلامت جسم و روح را تضمین می نماید

چهارشنبه سوریتان مبارک دعاهایتان مستجاب و مورد قبول پروردگار باشد و آرزوهایتان برآورده به خیر گردد درباره فداکاران بیشتر دعا و آرزو کنید تا تقویت و پرنور بشوند و سربلند و سرافراز بشوند که همه را خوشحال نمایند

خانه کوهنوردان ابرسج بوستان صخا بهترین مکان برای یک مراسم جهارشنبه سوری ناب و ارزشمند و عالی خداوند قبول بفرماید و مورد لطف و عنایتش قرارمان بدهد از تک تک شما عزیزان می خواهم این عاشق را در اوج صداقت و ایمان و فداکاری دعا کنید تا تقویت و پرنور بشوم و روستایم را گلستان کنم که با زحمت فراوان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و سحرخیز و فداکار و کوهنورد شدم و از دل و جان برای مردم مایه گذاشته ام

اما دچار انی شدم که به تقلید از برادران یوسف در زندگیم نقش بازی د و سالها مرا بی گناه و مظلومانه و معصومانه و غریبانه دچار سختی و بحران و آشفتگی د و یک سرسوزن رحم و غیرت و خج نداشتند و قصد و نیت توبه و جبران و تلافی هم ن د و با این گناه بزرگ و خطای بسیار بزرگ قصد دارند که از این دنیا بروند و نزد پروردگار خج ها بکشند ان شاء الله

من هم منتظر وعده های خوب خداهستم که فرمود اجر هیچ یک از نیکوکاران ضایع نخواهد شد و خوب و بد به اندازه دل و یا ارزنی محاسبه می شود امیدوارم هرچه زودتر شاهد پاداش و مزد عظیم پروردگار در اوج فداکاری باشم که همه را خشنود سازم